پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

بوستان اندیشه
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
 

سلام

سلام بر دوستان

 

خاموشی بوستان اندیشه است

با مردم انگونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند

 

خشم بیش از حد وحشت اورد و لطف بی وقت هیبت ببرد

 

بار خدایا سرگرم شدنم به اثار و نشانه ها موجب دوری دیدار تو می شود

پس تمام قوای مرا متوجه خدمتی کن که مرا به تو رساند

 

خوبی که از حد بگذرد

ابله خیال بد کند

 

به امید روزهای اینده...