پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

وجدان اسوده
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان


اجازه نده کارهایی را که نمی توانی انجام دهی  تو را از کارههایی
که می توانی انجام دهی باز دارد

نخستین نشانه فساد  ترک صداقت است

هیچ بستری نرم تر از  وجدان اسوده نیست

میان انسانها چیزی نیست  بجز دیوارهایی که خودشان ساخته اند

امین به تو خیانت نمی کند
تویی که به خاین امانت سپرده ای

هر کس اگر انچه را که دلش خواست بگوید
انچه را که دلش نمی خواهد می شنود

حسادت نوعی اعتراف به حقیر بودن خویش است

از سنگهایی که به سویت پرتاب می شوند می توانی دیواری محکم بسازی

اگر می خواهی که خوب باشی اول باید قبول کنی که بد هستی

در دنیا جای کافی برای همه هست
پس به جای اینکه جای کسی را بگیریم
جای خودمان را پیدا کنیم

به یاد داشته باشیم که امروز طلوع دیگری ندارد

به امید روزهای اینده...