پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

زندگی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
اما زندگی حرکتی عمودی است از زمین تا اسمان

گاهی لازمه خوشبختی جذب کردن چیزهای تازه نیست
حذف کردن چیزهای کهنه است

پیچ جاده انتهای جاده نیست مگر انکه تو در پیچیدن بمانی

وظیفه اصلی انسان در زندگی بدنیا اوردن خویش است

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه اوست
اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه تو است

تجربه چیزیست که به انچه می خواستیم  نرسیم  
به ان می رسیم

سخاوت زیاد  دادن نیست به موقع دادن است

پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشماریم
جوانی قبل از پیری
سلامت قبل ار بیماری
دارایی قبل از فقر
اسایش قبل از گرفتاری
زندگی پیش از مرگ

همنشین خوب از تنهایی بهتر است
و تنهایی از همنشین بد

به امید روزهای اینده...