پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

امیر
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان


شناسنامه یک قرارداد است
ممکن است ادم در یک روز دوبار متولد شود
تولد واقعی در زندگی هر کسی یکی دو بار بیشتر اتفاق نمی افتد
و میتواند نقطه عطف زندگی و یک نوع پوست اندازی باشد


چون تو را درودی گویند
درودی گوی از ان بهتر
و چون به تو احسانی کنند
افزون تر از ان پاداش ده
و فضیلت او است که نخست برخاست
حضرت امیر

روزگار تنها را بفرساید و ارزو ها را تازه نماید
و مرگ را نزدیک ارد و امید ها را دور و دراز دارد
کسی که بدان دست یافت رنج دید و ان که
از دستش داد سختی کشید
حضرت امیر


فراموش نکنیم که انسانها با خصوصیت هایی مثل بد اخلاقی  بی ادبی   خیر خواهی
و غیره   به دنیا نمی ایند
نیرویی به اسم ازادی در انتخاب عمل وجود دارد که باعث می شود تا با
استفاده از قدرت تفکر رفتار مناسب را انتخاب کنیم
و ان چیزی را که به دنبالش هستیم به دست بیاوریم

مناجات
بار خدایا تو مرا از خودم بهتر می شناسی
و من خود را از انان بیشتر می شناسم
خدایا ما را بهتر از ان کن که می پندارند
و بیامرز از ما انچه را که نمی دانند

حضرت امیر

 

یونگ می گوید
وقتی از دنیای نا خود اگاه صحبت می کنیم
این دنیا خودش تجلی خودش را در رویاهای ما نشان می دهد
نشانه ها ما را در نهایت به زبان و به معنا شناسی و به فناوری سوق می دهند
در حالی که سمبل ها ما را به معنویت  اسطوره شناسی  مذهب  و فلسفه هدایت می کنند


عقل همیشه توسط قلب تحمیق می شود

دانندگی
حقیقت و هر حقیقتی مطلق است

هر چه در جهان هستی هست بیش از یک صفت دارد و نمی توان ان را تک صفتی بدانیم

خرد خداوند شامل همه واقعیت هاست

روح میر است اما اراده نه

مسولیت نتایج تصمیمات خود را بر عهده بگیر


به امید روزهای اینده...