پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ذهن زيبا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان


مغرور به صداي عقل و دين گوش نميدهد

دروغگو از دروغگوي ديگر بر حذر است

غم شريك زندگي و يار ساعات درماندگي است

بزرگترين سعادت فرار از فلاكت است

براي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد

بدبختي مربي استعداد است

انسانها براي ان چيزي كه ندارند با هم ميجنگند

هر كسي را بيشتر دوست داري كمتر بر او تملق بگو

اگر از فردا اگاه و مطلع باشي امروز كار نمي كني

شكست بايد انرژي خفته ما را بيدار كند

تواضع بيجا اخرين حد تكبر است

تنبلي انسان را خيال پرست بار مي اورد

خونسرد بمانيد تا بر همه كس تسلط داشته باشيد

صبر و اميد دو عامل موفقيتند

انسان دنيايي از عجايب است

گرفتاري و بيچارگي نتيجه اعمال نارواست

اگر به كسي اعتماد نداري از او پرهيز كن

كسي كه شانس را راهنماي خود بداند كور است

اتلاف وقت از گرانبهاترين خرج هاست

اولين تكليف ادمي حمايت از ضعفا است

مي انديشم پس هستم  هستم چون فكر ميكنم و فكر ميكنم چون شك ميكنم

بعضي ها از فكر كردن بيش از هر چيز ديگري رنج ميبرند

رمز كليه پيروزي ها اراده است

يك مادر خوب از صد استاد واموزگار بهتر است

بدگمان كسي است كه خيال  ميكند تمام مردم دنيا به بدي او هستند

سعادت در اين دنيا اين است كه بدانيم هدف از زندگي چيست

دلبستگي انسان به زندگي نيست به خوبي هاي ان است

زيبايي ناپايدار است و فضيلت جاوداني

دوست مانند چتري است كه در روزهاي باراني همراه شما باشد

زندگي براي مردم حساس غم انگيز و براي اشخاص فكور خنده است

اگر پول را فداي خودت كني  مانند يك اهريمن ازارت خواهد داد

بي اطلاعي از ناداني خود  دردي است كه نادانان به ان گرفتارند

سه چيز خيلي سخت است  فولاد  الماس  خويشتن داري

اخلاق را طوفانهاي روزگار تقويت مي كند

عجله   پدر ناكامي است

انجا كه حقيقت نباشد همه چيز پست و زشت است

اگر ميخواهي خوشبخت باشي جز انكه و انچه برايت مهياست ارزو مكن

اگر فقط را باعث اميدواري و استقلال خود ميدانيد هرگز به ارزوي خود نخواهيد رسيد

براي رسيدن به ارزويي بايد ارزوهاي ديگر را سر بريد

بيم و اميد از هم جدا نيستند اميد بدون بيم وبيم  بدون اميد  وجود ندارد

خداوند وقتي بخواهد كسي را فاسد سازد او را به همه ارزوهايش مي رساند

ازادي مطلق فقط در عالم خيال وجود دارد

نيروي كسي كه به چيزي معتقد است برابر است با نيروي نودونه نفر كه فقط به ان علاقه دارند

پاداش كاري كه خوب انجام گرفته است  همان انجام كار است

به خاطر اشتباهات ديگران خودت را سرزنش نكن

به تعداد انسانهاي تو دنيا  دنيا داريم

هر كسي  تو دنياي خودش زندگي ميكنه

پس دنياي هم را خراب نكنيم

خرد  گرانبها تر از طلاست زيرا كمياب تر و مفيد تر است

هر چه بيشتر فكر ميكنم بيشتر ميفهمم كه هيچ نميدانم

عفو كردن خطا    انتقام ملايمي است

اولين مرحله انجام كار خوب تمايل به ان است

انهايي موفق تر هستند كه كمتر تعريف شنيده اند

انسان موجودي است كه براي وجود داشتنش نياز به دليل دارد


زندگي يه جاده است كه ما در اون مستقيم  در حركت هستيم
چه خوب و چه بد در هر شرايطي كه هستيم مهم نيست
مهم اينه كه در يك زمان نا معلوم
در اين جاده زندگي يك يا چند پيچ وجود داره كه
ممكنه بعد از اون پيچ يك پرتگاه باشه و يا همون چيزي باشه كه ما دوست داريم


ادامه دارد