پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ایمان به خود
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان


تصمیم نگرفتن  تصمیم گرفتن است


ترجیح می دهم بزرگترین اشتباه را انجام دهم
ولی بر خلاف عقایدم و نظراتم عمل نکنم

کسی که نتوانست از تولد فرار کند از مرگ هم نمی تواند فرار کند

خان اگر لباس نو بپوشد همه می گویند مبارک است
گدا اگر بپوشد همه می گویند از کجا اورده ای؟

روزی که به دنیا امدم گریستم
هر روز به من ثابت می شود چرا ان روز گریستم

خود را شناختن حکمت است و خود را از یاد بردن بلاهت

در شطرنج  ابلهان به شاهان  از همه نزدیکترند
مثل فرانسوی

دوست حقیقی غایب هم که باشد در حکم حاضر است
مثل فرانسوی

در تنوع  زندگی است
مثل اسپانیایی

هیچ چیز نیک یا بد   نیست ولی شیوه ما امور را نیک یا بد جلوه می دهد
شکسپیر

انچه ما ان را مرگ می خوانیم یک زندگی است که ما هنوز نتوانسته ایم چگونگی ان را بفهمیم

کسی که به کسی حسد می ورزد دلیل بر ان است که به برتری او اعتراف کرده است

همیشه کمی بترس تا هرگز مجبور نشوی زیاد بترسی
مثل فنلاندی

هرچه قفس تنگ تر باشد ازادی شیرین تر است
مثل المانی

عظمت در نگاه توست نه به ان چیزی که به ان می نگری


مردان حقیقت خود میمیرند
اما مکتب و عشقی که بر می انگیزند
با گذشت قرون تابنده تر می شود


هر کس به هر اندازه که از اجتماع طلبکار است و اجتماع را در برابر خود
موظف می داند به همان نسبت مدیون اجتماع است
حق و تکلیف دوش به دوش یکدیگرند

اسلام برنامه های تربیتی را در لباس عبادت وارد کرده است

ترس باید برای تربیت وجود داشته باشد اما نه برای رشد دادن و پرورش  استعدادها
بلکه برای بازداشتن روح از برخی طغیانها

برای بقا باید تغییرات صورت گیرد


بهترین زمان برای مثبت اندیشیدن زمان قبل از خواب است
در این زمان می توان با ناخوداگاه خود بهتر ارتباط برقرار کرد


این سوال مطرح است که بهترین و کاملترین روز ما  در
یک هفته اینده
با یک ماه اینده
یا یک سال اینده
یا چند سال اینده
چه روزی است(یا می تواند باشد؟)باید به این نکه بیاندیشیم
در اینده ای نزدیک می توانیم همان چیزی را که ارزو کرده ایم ببینیم
البته این ارزو باید هدفمند و واقعی باشد

به امید روزهای اینده...