پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

اندیشه شریعتی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان


انسان موجودی است که برای وجود داشتنش نیاز به دلیل دارد

اگر ما نفهمیم که انسان چیست و چه باید باشد یعنی اعتقاد روشن
به حقیقت انسان نداشته باشیم همه تلاش های ما بیهوده است

ایا انسان ساخته و پرداخته محیط است یا محیط تحت تاثیر انسان قرار دارد؟

بین من ازاد انسانی (که می اندیشد و کشف می کند) و محیط
اطراف(یعنی جسم و اجتماع و ابزار)رابطه یکطرفه وجود ندارد
بلکه رابطه علی و متقابل مداوم وجود دارد

برای انسان چهار زندان وجود دارد
جبر طبیعت
جبر تاریخ
جبر جامعه
جبر خویشتن

انسان دارای چهار خصوصیت است
اگاهی
اراده
ارمان
افرینندگی

 

به امید روزهای اینده...