پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ثروتمند کیست؟
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٤:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان

 

مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی دردی علاجش اتش است

یقین برتر از ایمان است و هیچ چیز کمیاب تر از یقین نیست

اگر همه قدرت جادویی خواندن فکر دیگران را داشتند عشق از بین می رفت

مرگ نزدیک است و هم صحبتی با دنیا اندک است

زمانی که به ریشه واژه کامیابی می رسی مفهومش باز نایستادن است

ارامشی که پس از انجام وظیفه به انسان دست می دهد بدتر از ترسها و امید هاست
خردمند وظیفه را وسیله امرار معاش قرار نمی دهد بلکه وظیفه برای او هدف زندگی است

مانند مرد عمل فکر کن و مانند مرد فکر عمل کن

در برابر حق فروتن باش تا خردمندترین مردم باشی

ثروتمند کیست؟   انکه از ثروتش استفاده کند
ثروتی که همه انسانها از ان برخوردارند
قدرت تصمیم گیری است

حرف خوب که بیشتر از حرف بد زحمت ندارد
مثل ایرلندی

زشت ترین نوع بی وفایی
فاش کردن راز است

اگر دانش دارید بگذارید دیگران با ان شمع خود را روشن کنند

جدیت مقصد را نزدیک می کند

موفقیت به سراغ شما نمی اید  شما باید به سراغ ان بروید


به امید روزهای اینده...