پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

سفر به سوی طبیعت
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
 
سلام سلام بر دوستان فردا را باید ساخت اینده نزدیک است انسان به صلاح است با سه کس دوستی نکند انسان فاسد انسان احمق انسان دروغگو به نظر من انسان دروغگو هم فاسد است هم احمق اندوه خوردن نیمی از کهنسالی است دلا باز ای دلا هر انچه هستی باز ای نیرویی که موجب حرکت تمام عناصر است طبیعت است ابن سینا انسان جزیی لاینفک از طبیعت است گفتم عیسی از چه زنده کند مرده را گفتا نتیجه نفس جان افزای ماست یک شب قدم زچاه طبیعت برون گذار تا بنگزی صفای فلک از صفای ماست ...به امید روزهای اینده