پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

بخشش
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
 

سلام

سلام بر دوستان

 

ستیز  تدبیر  را  باطل  میکند

 

با پاداش دادن به نیکوکار بدکار را بیازار

 

زمانی برای کار کنار بگذار  چون بهای موفقیت است

زمانی برای مطالعه کنار بگذار  چون اساس دانایی است

زمانی برای تفکر کنار بگذار چون سرچشمه قدرت است

زمانی برای تفریح کنار بگذار  چون تنها راه حفظ جوانی است

زمانی برای خنده کنار بگذار چون خنده موسیقی روح است

زمانی برای اندوه کنار بگذار چون اغاز شفای روح است

و زمانی برای بخشش کنار بگذار زیرا در بخشش است که معنای حقیقی زندگی را درک می کنیم

 

اگر این اخرین مورد را بتونم انجام بدم احساس میکنم که بزرگترین کار در زندگی را انجام دادم

 

به امید روزهای اینده همراه با موفقیت برای شما دوستان خوبم