پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

رفتار متقابل
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧
 

 

سلام
سلام بر دوستان

از بطن ظلمت اب زندگانی می جوشد

همه اموزه های انسانی با توجه به اینکه ان علم را پذیرفته است
ولی همواره در یاد خوداگاه او نمی پاید

دوران کودکی هم می تواند در شکل گیری شخصیت  و انگیزش
و سوگیری افراد موثر باشد
به عقیده من این تاثیر گذاری میتواند اندک باشد

ما شاهزاده به دنیا می اییم و تمدن یا به نوعی محیط از ما
قورباغه می سازد       اریک برن

ذهن در عمل

قوه شهود

در تحلیل رفتار متقابل اریک به سه مقوله
والد بالغ کودک می پردازد

هرکس در کودکی خود تصمیم می گیرد که چه کسی شود و
چگونه بمیرد و این نقشه و سناریوی زندگی اوست

انسانها طبیعت های چند گانه دارند

انسان موجودی چند وجهی است  و
در نیمه هشیاریش بخشهای در حال جدال  دارد
زیگموند فروید


مغز انسان مانند یک ظبط صوت عمل میکند
مغز انسان احساسات  و وقایع را هم حفظ می کند
انسان میتواند بطور همزمان در دو حالت به سر برد
ارتباط مشخصی بین ذهن و بدن وجود دارد

دکتر وایلدر پنفیلد

مغز انسان  3  بخش دارد

حالت خزنده ای یا مسئول گردش خون و دفاع و ترس و امثالهم
حالت مغز لیمبیک که منبع عشق و محبت و یا امید و غم وامثالهم
و سوم مغز نئوتورتکسی یا انجام کارهای تقلیدی و برنامه ریزی یا یادگیری و امثالهم

حالت خزنده ای را حالت ایگویی کودک
حالت لیمبیک را تقربا  با حالت والد و
مغز نئوتورتکسی را حالت ایگویی بالغ مثال میزنند


ارتباط کلامی از نوع رودر رو محور
روابط اجتماعی انسان و همچنین محور روانکاوی است

والد  ندای مسایل کودکی ما مثل دروغ نگو  دزدی نکن و... است 
و در درون ما ریشه دوانده است و در بزرگسالی به سختی میتوان
ان را تغییر داد

کودک   همان واکنش درونی و احساسات ما در برابر وقایع بیرونی است

بالغ   در واقع توانایی فکر کردن و تعیین تکلیف بر اساس اطلاعات دریافتی است

بطور خلاصه
والد تعالیم دیگران است
بالغ اندیشه ما در مورد زندگی است
و کودک  احساس ما درباره ی زندگی

همه ما از طریق یکی از این سه حالت ایگویی
با اطرافیان خود ارتباط برقرار میکنیم

هر لحظه عاملی میتواند ما را از حالتی به حالت دیگر ببرد

ارتباط موفق یعنی اگر محرک والد به کودک است
پاسخ باید کودک به والد باشد

ما 38 درصد از پیامها و منظورهایمان را با نحوه ادای کلمات
و 55 درصد انها را با حالت چهره خود و 7 درصد ان را
با کلمات بیان می کنیم

رویکرد متعادل این است که دو بالغ با هم ارتباط برقرار کنند

در ارتباطات یکی از حالات ایگویی را انتخاب کنید

درمان از طریق تصمیم گیری مجدد

بچه ها معلم های تمام و کمالی هستند

والد ایراد گیر یا خوک صفت در ادمها احساس غیر خوب بودن ایجاد
می کند و انها را وادار به انجام کارهایی می کند که دوست ندارند

والد مراقبت کننده کودک را بدون شرط و قید دوست دارد

بخش کودک یا کودک رابطه ای اگر کمرنگ شود اختلافات زیاد می شود
مرحله بدتر این است که رابطه ی  بالغ  بالغ  کمرنگ شود

برای بیان خواسته ها  باید  از   بالغ استفاده کرد

مردها باید والد مراقبت کننده کودک  نسبت به همسرانشان داشته باشند

نوازش ها
نوازش های بدنی و کلامی  مثل تحسین کردن
نوازش های منفی مثل زخم زبان زدن


بعضی از افراد برای اینکه نشان داده شوند یا به عبارتی  بجا اورده شوند
حتی نوازشهای منفی را هم می پذیرند و بران بدست اوردن نوازشها
اعمالی را هم ممکن است انجام دهند

صمیمیت و کار نتیجه نهایی رضایت بخشی ترین نوع نوازش هاست


نوعی از نوازشها بازی ها هستند 
انسانها در زندگی عادی خود بارها
بازی می کنند


انسانها با هم در سه حالت ارتباط برقرار میکنند
والد-بالغ
کودک-والد
بالغ-کودک


نادیده گرفتن رفتار افراد باعث اختلال در ارتباط می شود
که علتش مبادله ضربدری است

مبادلات پنهانی وقتی صورت می گیرد که حرف و  منظور
ادمها همخوانی نداشته باشد

بازی ها همیشه با مسئولیت بازیگران و به فراخور منافع انان انجام میشود

تصمیمات
ان نمایش را تمام کن و نمایش جدیدی را اغاز کن

هرچه در زندگی ذهنی و هیجانی شخص میگذرد در رفتارش منعکس می شود

 

مجوز و محافظت
زمانی که از کسی کاری را میخواهیم یا شرایطی را فراهم میکنیم تا
کاری انجام گیرد یعنی مجوز ان کار را صادر کرده ایم
در این حالت کودک او فعال و ترس وجود او را می گیرد
در این لحظه باید محافظت را یعنی پشتیبانی خود را اعلام کنیم

 

هر انسانی به دلیل بهره مندی از ظرفیت خوب بودن می تواند
ممنوعیت های سناریوی زندگیش را تغییر دهد و انها را نقض کند


انسانها برای زندگی خود طرح هایی می ریزند
ازادی به انان قدرت اجرای طرح های شان را می دهد
و قدرت به انها ازادی مداخله در طرح های دیگران را
اریک برن

حالت رفتاری انسانها را حالات ایگویی می نامند

روان قدیم یعنی کودک و روان جدید یعنی بالغ

افرادی که در حالت منفی قرار دارند را باید در کودکشان به دنبال دلیل گشت
وپس از کشف دلایل باید بالغ و والد او را مداوا کرد


ادم های واقعی خودشان تصمیم میگیرند اما برای
ادمهای پلاستیکی فال گیرها
اریک برن


انسانها اگر درون خود را بهتر بشناسند بهتر با شخصیت خود اشنا می شوند

شعار اید یا همان کودک این است که هر کاری که حال میدهد بکن

زندگی بدون کودک طبیعی بی مزه و بی معنی میشود

سوپرایگو یا والد در نظر فروید و برن
یعنی از ابتدای زندگی چیزهایی هستند که به ما اموخته اند
و در این اموزه ها اگر امکان نداشتن وقوع چیزی وجود داشته باشد
به حالت والد ایرادگیر دچار خواهیم شد


باید برای  کودک و والد ایرادگیر یک مهار کننده وجود داشته باشد
که به ان ایگو یا بالغ گویند

بالغ باید صحت و سقم  کودک  و والد را بسنجد


انسانها به وجدان قوی یا والد
و به کودک خلاق یا همان کودک
و به یک بالغ قوی و مسئولیت پذیر
نیاز دارد


بازنده میگوید اگر ببرد چه خواهد کرد
ولی نمی داند اگر ببازد چه خواهد کرد
در حالی که برنده درباره اینکه اگر ببرد چه خواهد کرد
حرفی نمی زند
اوفقط میداند که اگر ببازد چه خواهد کرد
اریک برن

دلیل اختلالات روانی محصول وارد امدن فشارهای غیر عادی بر مغز است

به بیمار هم باید اطلاعات داده شود و هم او را تخلیه ی هیجانی کرد

مبادله  رفتار   یک محرک دارد و یک پاسخ

انتقال اطلاعات
ازاد کردن فرد
دموکراتیک کردن روابط او


در بازی ها اگر میخواهید عصبانی شوید به دیگران بگویید عصبانیم نکن

انسانها با تکرار احساسات خوشایند و اشنا و قدیمی خویش ارامش میابند
هرچند که این احساسات غمگین یا منفی باشد


بازی های من خوب هستم تو خوب هستی  هیچ ضرورتی ندارند ولی سودمند هستند
کسانی که نمی توانند با واقعیت کنار بیایند بازی من خوب نیستم تو خوب نیستی را دارند
بازی من خوب هستم تو خوب نیستی با عصبانیت و تحقیر دیگران تمام خواهد شد

با چند بازی میتوان موضع افراد را یافت

در بازیهای مکمل افرد دیدگاه طرف مقابل خود را میپذیرند 
تا دیدگاه خود را رو نکنند

تمایل نشان دادن به جداشدن از بازی ها
میتواند در حالت کودک با کودک حالت خوش ایندی داشته باشد

در حالاتی کودک در اختیار بالغ قرار میگیرد
مثلا در جواب میگوید
ببین اینطوری به نتیجه نمرسیم بیا دوباره از اول بررسی کنیم

برای خارج شدن از بازی
بیان صریح و نشان دادن علاقه و راه حل برای طرف مقابل که بسیار وارد بازی شده است
میتواند کارساز باشد

زمانی که دو طرف در بازی غرق شده اند و درگیر بازی هستند بهترین سوال این است که
خوب اخرش که چی؟

برای انکه درگیر بازی ها نشوید اول باید ببینید مشغول انجام کدام بازی هستید

بررسی احساسات بهترین نوع تشخیص بازی ها میباشد

بازی ها وقتی شدت میگیرند که احساسات شدت یابند

برگزیده ای از نوشته های اریک برن

 

به امید روزهای  اینده...