پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

فکر بزرگ
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان

 

هر عمل بزرگ از فکر بزرگ سرچشمه می گیرد

انسانهای بد از انسانهای بد دیگر گریزان هستند
انسانهای بد از انسانهای خوب هم نیز می گریزند
انسانهای خوب هم از انسانهای بد گریزانند
و تنها انسانهای خوب با هم خوب هستند

پس از یقین شک نکنید و پس از اقدام از روی ترس عقب ننشینید

محبت خود را نسبت به بیگانه قرار ندهید

همه کمال در سه چیز است
ژرف نگریستن
شکیبایی
اندازه گیری زندگی

هرکس زبانش راستگو باشد عملش هم پاک خواهد بود

خوش رویی و گشاده رویی محبوبیت می اورد

باری
شیعه بودن یه رسم است نه به اسم
به عمل است نه به ادعا
به رفتار است نه به حرف

امام محمد باقر

 

به امید  روزهای اینده...