دیروز-امروز-فردا

سلام

سلام بر دوستان

 

 


سکوت بهترین تحقیر است
خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم
خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم
خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیمیک خانواده خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیست

یک خانواده خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیستنگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد
که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی
بیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند
هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود
برای انسان تیره بخت، مرگ تخفیف در مجازات زندان زندگی است


از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش


به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 18 بازدید