راستی و دروغ

سلام

سلام بر دوستان

 

 

کسی که می تواند انجام می دهد
و کسی که نمی تواند به دیگران یاد می دهد

آنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است

 

خود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات
آن را در خود راه بده تصویر ذهنی خود را از آن چه باید باشد رها کن
تعابیر ، پیش فرض ها و پیش داوری های خود را رها کن
دست از کنترل وقایع و رویدادها بردار و آن ها را به حال خود رها کن.
رها کن حال شرایطی فراهم آورده ای تا اعجاز در آن ظهور
کندحال دریچه ای گشوده ای تا ناشناخته ها امکان ورود پیدا کنند
حال در قلب خود جایی برای عشق و شور زندگی باز کرده ای

 

 

آرزومند آن مباش که چیزی
غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی

 

خنده مصائب و مشکلات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نماید

 

بهترین کارها این است که درجوانی دانش اندوزی و در پیری بکاربری

 

ممکن است دروغ یکسال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد


خط مستقیم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاه ترین راه است


غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است


رُلهایی که در صحنه زندگی
به عهده ما واگذار شده است به انتخاب و اختیار ما نبوده و
تنها وظیفه ما این است که آنها را به خوبی بازی کنیم

 

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست

 

من با عشق به تو تنها به میعادگاهم می آیم ، اما این من ، در ظلمت
کیست کنار می آیم تا از او دوری کنم ، اما نمی توانم از او بگریزم ،
او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حیا و شرمندگی
نمی شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام

 

/ 4 نظر / 15 بازدید
من هنوز منتظرم

با سلام.... هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است رسول اکرم (ص) در صورت تمایل کمک به در اشاعه و نشر فرهنگ مهدوی ما را لینک نمایید و به ما نیز اطلاع دهید عنوان: "من هنوز منتظرم" متشکریم

من هنوز منتظرم

با سلام.... هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است رسول اکرم (ص) در صورت تمایل کمک به در اشاعه و نشر فرهنگ مهدوی ما را لینک نمایید و به ما نیز اطلاع دهید عنوان: "من هنوز منتظرم" متشکریم

من هنوز منتظرم

با سلام.... هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است رسول اکرم (ص) در صورت تمایل کمک به در اشاعه و نشر فرهنگ مهدوی ما را لینک نمایید و به ما نیز اطلاع دهید عنوان: "من هنوز منتظرم" متشکریم

من هنوز منتظرم

با سلام.... هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است رسول اکرم (ص) در صورت تمایل کمک به در اشاعه و نشر فرهنگ مهدوی ما را لینک نمایید و به ما نیز اطلاع دهید عنوان: "من هنوز منتظرم" متشکریم