ایمان و منطق

سلام

سلام بر دوستان

 

 

خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم

خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم

خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم

 

فرمانروا اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند

خط مستقیم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاهترین راه است

 

شجاعت حقیقی ،موفق شدن بر شداید زندگی است

شجاعت حقیقی ،موفق شدن بر شداید زندگی است

شجاعت حقیقی ،موفق شدن بر شداید زندگی است

زندگی ات را قربانی چیزی مکن،همه چیز را قربانی زندگیت کن

در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید

 

اختلاف نظر وقتی خوشایند می گردد که دو طرف به منظور کشف حقیقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتی شکنجه آور است که یک طرف سعی کند به زور حرف خود را به کرسی بنشاند

 

آرزو ریشه حیات ماست . اگرچه این ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایه زندگی است

 

ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی وجود دارند که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات ، در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند

 

سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید

سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید

سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید

 

ادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمی آید ادب دارای ریشه است ریشه ایی به بلندای تاریخ

سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر

دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست

 

ایمان نیروئی است فراتر از منطق

ایمان نیروئی است فراتر از منطق

ایمان نیروئی است فراتر از منطق

 

ای پسر هرچند تو جوانی , پیرو عقل باش , نگویم جوانی مکن , لیکن جوانی خویشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش.چنانچه ارسطالیس می گوید جوانی نوعی از جنون است

 

دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچکس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمیکنند

 

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 18 بازدید