شجاعت در ازدواج

سلام

سلام بر دوستان

 

برای‌ ازدواج‌ کردن‌، بیش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌
هدف از زندگی این است که از یک حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یک تخصص یا زمینه خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران حرمت نفس خود را حفظ کنیم
درباره آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند
بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است
برای یک زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن
قشنگ ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید
شناخت ما از درون خویش آن اندازه هست که بتوانیم انتخابی درست در بدترین زمانها داشته باشیم باید به نتیجه گیری خود احترام بگذاریم

نبوغ ، جوهر تفکر است
آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است
افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند. افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد
آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم
همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد
تمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان یک چیز بدیهی پذیرفته شده‌اند
آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود
هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند
عاشق بودن به همان اندازه طبیعی است که نفس کشیدن و زنده بودن
آنکه پریدن نمیداند نباید بر پرتگاه آشیانه بسازد
اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است
عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند
پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است
اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم
زندگی از سه جزء تشکیل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود.بیائید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم و در حال چنان زندگی کنیم که زندگی آینده بهتر باشد. شکل دادن به زندگی وظیفه خودمان است . به صورتی که آنرا بسازیم ، این بازسازی مایه زیبایی و یا مایه شرمساری ما می شود

بداندیش همیشه ، کارش گره  می خورد
نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست
نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید

برترین دانش ها یزدان پرستی است
خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد
یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم
ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند
مفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست

این ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد
آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد

اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری ریشه و بنیاد جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند
قهرمان واقعی کسی است که سبب خوشی دیگران می گردد
ازدواج کتابی است که فصل اول آن به نظم است و بقیه فصول به نصر
اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت
گرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی کند

تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی ست
کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند
یک آموزگار خام می تواند  شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند
وجود موانع ، تنهابه این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید
کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست
من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید درآن بگذرانم
در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده
هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه می دارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد
تپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد
خود را می توان نابود ساخت ! نخست با گردن نهادن بر پیشگاه ناداوری فرمانروایان و دیگر تن دادن به رسوایی و بدنامی
بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای ان است . نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند آب پاک و صاف است
یکی از مهمترین راههای خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است
دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند
از تمام صفاتی که برای پرورش جان و جسم شما سودمند است هیچ یک به سودمندی تصمیم و اراده نیست
مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت
می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد
دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید
هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می رسد
اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند
روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند
بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند
به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم
اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم
در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است
خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد
زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است
زندگی همچنان جریان داره، اما ما رو در جریان نمیذاره!
ما نمانیم و عکس ما ماند
کار دنیا همیشه بر عکس است
هـمـه ی مــوجــودات زنــده بـعـد از مـرگــشــون
فـاســد مـیـشـن و آدمـا قـبـل از مـرگـشــون
بعضی از آدما ” خـــــــــــــــــــوب نمی بینن ”
اما بدتر از اون اینه که:
بعضی دیگه ”
خوبـــــــــــــــــــــــی رو نمی بینن

شخصی درخدمت درویشی نشست و گفت:
در این راه هرقدمی هزارچاه است.;
درویش گفت:
راه نرفته نشان راه مده
چاه درکنار راه است نه درمیان راه
هرکه از راه به در رود درمیان چاه افتد

زندگی را به تمامی زندگی کن
در دنیازندگی کن بی آنکه جزیی از آن باشی
همچون نیلوفری باش در آب
‏...زندگی در آب بدون تماس با آب...
زندگی به موسیقی نزدیکتر است تاریاضیات
ریاضیات وابسته به ذهن اند و زندگی در ضربان قلب ابراز وجود میکند زندگی سخت ساده است
خطرکن...وارد بازی شو... چه چیزی ازدست میدهی؟
بادستان تهی آمده ایم وبا دستان تهی بازمیگردیدم..
فرصتی کوتاه بما داده اند تاسرزنده باشیم تا ترانه ای بخوانیم وفرصت به پایان خواهد رسید

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 31 بازدید