فریب دادن خود


سلام
سلام بر دوستان
هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد.


جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم


شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید

واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است


میان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است. دانستن دشوار نیست اما دریافت کردن دشوار است.بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است
هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهدرویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد


اگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا مردن را بیاموزید


مهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه مایه احساس تنهایی می کنید، اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را طلب می کنند
به امید روزهای اینده...  

/ 2 نظر / 14 بازدید
مهسا

سلام.بسیار مفید بود و تامل برانگیز.منتظر مطالب جدیدتون هستم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

[گل]