درس گرفتن از زندگی

سلام

سلام بر دوستان

 

 

هرکسی درس مخصوص به خود را می گیرد.

 ما می توانیم به سه طریق واکنش نشان دهیم 

زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم،

 درسهایی با نظم و ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.

( این سالمترین برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تامین می کند.) 

زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است 

اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم 

(این دومین انتخاب خوب است و کیفیت متوسطی را به زندگی می بخشد) 

چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟

 (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند) 

ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و 

تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم

 

 

به امید روزهای اینده...


هرکسی درس مخصوص به خود را می گیرد. ما می توانیم به سه طریق واکنش نشان دهیم زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تامین می کند.) زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب خوب است و کیفیت متوسطی را به زندگی می بخشد) چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند) ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم.

/ 0 نظر / 16 بازدید