عشق و انچه ما از ان توقع داریم

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 

اگر نمی توانی شاهراه باشی، کوره راه باش. اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره باش. کمیت نشانگر پیروزی یا ناکامی تو نیست

 

 عشق در یک لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان ! این اساسی ترین تفاوت بین دوست داشتن و عشق است 

 

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود 

 عشق فرآیندی است که در طی آن من به تو کمک کنم تا به خود واقعی ات نزدیکتر شوی ، نه آنچه من می خواهم

 

 

به امید روزهای اینده...

 

/ 0 نظر / 22 بازدید