زندگی و موفقیت

 

سلام

سلام بر دوستان

 

 


موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید
موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید
موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید

 

 

 

به امید روزهای اینده...

/ 2 نظر / 20 بازدید
مهسا

زندگی را به دلخواه خود بگذارانیم... امروزه خیلی سخت میشه به دلخواه خودمون زندگی کنیم...شاید دلیلش گرفتارشدن توی عرف و یه سری قواعد ناخواسته باشه.بعضی هامون هم که شدیم فذ=دایی بقیه یا قربانی عشق به بقیه[ابرو]

مهسا

زندگی را به دلخواه خود بگذارانیم... امروزه خیلی سخت میشه به دلخواه خودمون زندگی کنیم...شاید دلیلش گرفتارشدن توی عرف و یه سری قواعد ناخواسته باشه.بعضی هامون هم که شدیم فدایی بقیه یا قربانی عشق به بقیه [ابرو]