هدف زندگی

سلام

سلام بر دوستان

 


با کسی گفتگو کن که رسیدن به خرد و آگاهی اندیشه اوست نه خویشتن خویش
کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی  همه عمرم بوده است . نادر شاه افشار

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است
اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی، هیچ وقت اشتباه نمی کنی
اراده انسانی ، در پهلوی مقدرات او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند
در شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است ولی در نماز پایان است. شاید بدین معناست که پایان نماز آغاز دیدار است. علی شریعتی
اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند

خودت باش شاید بدترین پندی باشد که به بعضی ها می توان داد
خودت باش شاید بدترین پندی باشد که به بعضی ها می توان داد
خودت باش شاید بدترین پندی باشد که به بعضی ها می توان داد

ابله همیشه به دنبال بزرگ تر از خود می گردد ، که او را تحسین کند
افسوس ... یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند پاسخی به آن بدهد این است ؛  سعادت چیست ؟

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود.  آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟   مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد
در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد
فرق انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوسهاست
پشیمانی، اولین گام برای پوزش است
چون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و  بمان تا سخنش را به پایان برد
افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان
کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است
بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست
تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید
ما از جنس رویاهایمان هستیم
در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند  به اندازه کافی عاقلند
مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است
پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی
اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن
در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :
1- رسیدن به آنچه که می خواهی
2- لذت بردن از آن

  به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 17 بازدید