خدایا

سلام

سلام بر دوستان

 

 

خدایا وقتی دل گرفته و غم دار است
وقتی همه دوستان دشمنند  وقتی سوختن تنها علاجش ساختن است
وقتی دوست داشتن پایانش از یاد بردن است 
وقتی در همه راهها چاهی پنهان است 
وقتی اسمان بالای سرت از دود دلهای گرفته سیاه است
به چه میتوان دل خوش کرد 
پس بار دیگر  چشم به تو دوخته ام تا بار دیگر دستم را بگیری و از این ظلمت
رهایی ام بخشی

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 13 بازدید