توقع+اعصاب

سلام

سلام بر دوستان

 


اعصاب چیست؟

چیزیست که هیچ کس ندارد ولی توقع دارند که تو حتما داشته باشی.

توقع چیست؟

چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی 

 

 

به امید روزهای اینده...

 

/ 0 نظر / 19 بازدید