زندگان و مردگان

سلام

سلام بر دوستان

 

 


برای ثروتمند شدن و رسیدن به موفقیت لازم است به قله فکر کرد و در کوهپایه ها چادر نزنیم

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند
سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند
نهال دوستی واقعی ، آهسته رشد می کند
آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند ، دیگران را به سمت خود می کشانند
در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است
قابلیت انعطاف داشته باشید . تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند .
یک اراده قوی بر هر سد و مانعی هر قدر هم قوی ، حتی بر زمان نیز غلبه می کند
انسان در همان لحظه که تصمیم میگیرد آزاد باشد آزاد است

جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست
جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست

یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است

اساسا ، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند " نفهمند" می توانند " خوشبخت " باشند. علی شریعتی

پاکدامنی و استقامت از تمام پیمانها و سوگند ها محکمتر است
مرد بزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد
خردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را موجب می گردند
نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید
کسیکه پشت الاغ باد به غبغب بیندازد ، چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد
خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سخت تر
محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست
اگر شخصی باعث رنجش شما می شود، به این دلیل است که خود در اعماق وجود خود رنج می کشد و رنج او لبریز می شود. بنابراین او مستحق مجازات نیست بلکه نیازمند کمک است. این همان پیام او برای شما است
باید بر فریب حواس خود پیروز شویم
لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم زیباست
برای آنکه کسی را با ادب بنامیم و یا وارون براین ، باید کمی درنگ کرد و زمان را به کمک گرفت
من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم
برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم
تندرستی پاداش نیک زیستی ست
تنها علاج عشق ، ازدواج است
به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت ، صداقت و مهربانی می افتند ، شما در نظرشان تداعی شوید
هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند
ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی
کسی که برای خود احترام قائل است، از گزند دیگران در امان است. او کتی را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن نیست
برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش
برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو
بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است
باید دنبال شادی ها گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا می کنند
اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم
زندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند

 

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 13 بازدید