انسان و کامژیوتر


سلام
سلام بر دوستان


انکه تندرستی دارد امید دارد و کسی که امید دارد همه چیز دارد
لبخند حتی زمانی که بر لبان یک مرده می نشیند باز هم زیباست
نعمت های خود را بشمار نه محدودیت های خود را
انسان هنوز خارق العاده ترین کامپیوتر دنیا است


به امید روزهای اینده

/ 0 نظر / 14 بازدید