استعداد و خوشبختی

سلام

سلام بر دوستان

 


اگر خود را برای آینده آماده نسازید
بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید

اولین قدم مثبتی که میتونید بردارید
این است که منفی نباشید

گر گرد کسی بسیار گردی
گرچه بس عزیزی ، خوار گردی

گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش
آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد

اگر وجود خدا باورت بشه،خدا واسه باورت یک نقطه میزاره یاورت میشه
ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد
ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل است
زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند


بیان پرسشی بجا، یعنی به نیمه‌راه خردمندی رسیدن
خطاکارترین افراد کسانی هستند که عیب دیگران را می بینند
برخی کتب را باید چشید، برخی دیگر را باید بلعید و تعداد محدودی را هم باید  جوید و هضم کرد
در جهان هیچ عیبی آدمی را شرمگین تر از آن نمی کند که دیگران دروغش را  کشف کنند
مطالعه، انسان را کامل می کند، سخنرانی به او حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد،  اما نوشتن، انسان را دقیق می کند
در طبیعت و اخلاق انسان هیچ ضعف و انحرافی نیست که با آموزش مناسب  درست نشود
دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست
بشر به طور معمول بر اساس سیرت خود فکر می کند و بر اساس دانش خود و افکار عمومی رایج سخن می گوید، اما عموماً بر مبنای عادت عمل می کند
دوست از دوست حق گله گذاری دارد. گله گذاری دلیل دوستی و علاقه به دوام روابط نیکو است  
گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است

نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است
کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد
آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند
اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج  لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم
استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی
نم نم باران ، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران
بیش از هر چیز نخست بدان که چه میخواهی
بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا   به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 18 بازدید