دعا

سلام

سلام بر دوستان

 صداقت نخستین فصل دفتر دانایی است


آنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است


پرسش های ما افکار ما را می سازند

بهترین کارها این است که درجوانی دانش اندوزی و در پیری بکاربری

خط مستقیم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاه ترین راه است

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست

سکوت بهترین تحقیر است

خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم
خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم
خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم

یک خانواده خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیست

بیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند       به امید روزهای اینده....  

/ 0 نظر / 18 بازدید