مداد و خاصیت های ان

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد

آنجا که بیم و هراس سایه افکند شادی را جایی نسیت

آنچه هستید شما را بهترمعرفی می کند تا آنچه می گویید

 

 

نشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند

.

خوشدلی به معنی خوشخیالی و فرار از مشکلات نیست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست

 

 

هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد

. به کار بستن آنها ، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است

استخوان بندی فریاد ، پاسخی ست به هزاران ستم بی صدا

 

انتقام دلیل سبکی عقل و پستی روح است

 

بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه

(دلیل )

انجام می دهد

 

تاریخ تکرار بى پایان خطاهاى زندگى است

 

سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند

 

 

در مداد ۵ خاصیت وجود دارد که اگر به دستشان بیاوری تمام عمرت به آرامش می رسی :

۱. می توانی کارهای بزرگ کنی ، اما نباید هرگز فراموش کنی دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند

اسم این دست خداست ، او باید تو را همیشه در مسیر اراده اش حرکت دهد.

۲. گاهی باید از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی

این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما اخر کار نوکش تیزتر می شود. پس بدان که باید رنجهایی را تحمل کنی چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی.

۳. مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم

بدان که تصحیح یک کار خطا ، کار بدی نیست و در واقع برای اینکه خودت را در مسیر نگه داری مهم است.

۴. چوب یا شکل خارجی مداد خیلی مهم نیست. ذغالی که داخل چوب است اهمیت بیشتری دارد

پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است؟

۵. و سرانجام مداد همیشه اثری از خود به جا می گذارد

بدان هر کاری در زندگی می کنی ردی به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر کاری که می کنی ، هوشیار باشی و بدانی چه می کنی.

 

 

به امید روزهای اینده...

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید