انسان و عقل و شهوت

سلام

سلام بر دوستان

 

 




عمق نگرانیهای ما فاصله ما را از خدا نشان میدهد

رفاقت معرفت نمیاره این معرفته که رفاقت میاره



خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شهوت
حیوانات را شهوت داد بدون عقل
انسان را شهوت داد با عقل
هر انسانی که عقلش به شهوتش غلبه کند از فرشتگان برتر
و هر انسانی که شهوتش به عقلش غلبه کند از حیوان پست تر است


زیبا خطاب کنید تا زیبا جواب بشنوید


اخلاق بد مثل یک لاستیک پنچر است تا عوضش نکنی راه به جایی نخواهد برد

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 18 بازدید