بادبادک

سلام

سلام بر دوستان

 

 سعــی کــن در ایــن دنیــا خــودتــ باشــی !!!
دیــگران بـه حــد کافــی هستنــد

هراس از مرگ برای چیست؟مرگ برای رهایی ما می آید.شما نباید آرزوی مرگ داشته باشید اما باید با درک این واقعیت که مرگ رهایی ما از رنج و سختی هاست,آرام بگیرید.مرگ نوعی بازنشستگی پس از کار پرمشقت زندگیست.لحظه ای تصور کنید که دیگر نگران هیچ چیز نیستید.آیا احساس خوبی نیست؟

خوبی بادبادک اینه که
می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده
ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده .

من که به هیچ دردی نمیخورم …
این دردها هستند که چپ و راست به من میخورند …

دوستان جدید پیدا کنید اما دوستان قدیمی را هم حفظ کنید، اینها نقره و آنها طلا هستند       به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 16 بازدید