ارزو-ایمان-اعتقاد-اخلاق

سلام

سلام بر دوستان

 

 

کتابی که می خوانی نباید به جای تو فکر کند بلکه باید تو را به اندیشیدن وا دارد .

خوشبخت کسی است که به یکی از این دو دسترسی داشته باشد کتابهای خوب و دوستانی اهل کتاب

هر چه بیشتر کتاب بخوانید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید بود.

به جای آنکه چندین کتاب بخوانی کتابهای خوب را چندین بار بخوان

اگر کتابی ارزش خواندن را داشته باشد پس ارزش خریدن هم دارد.

زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می کنند.

دوران جوانی دورانی است که باید خود را وقف گسترش زیبایی درون کنید.

اخلاق چیز ساخته شده و آماده ای نیست بلکه ذره ذره ایجاد می گردد.

دانش بدون تکامل اخلاقی خطرناک و نابود کننده است .

سیاست بدون اصول لذت بدون وجدان ،علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق انسان را به نابودی خواهد کشید.

اخلاق سرمایه است.

در انسان هیچ ضعف و انحرافی وجود ندارد که با آموزش مناسب درست نشود.

 

همیشه باید مراقب سه چیز باشیم : وقتی تنها هستیم مراقب افکار ، با خانواده هستیم مراقب اخلاق، و در جامعه هستیم مراقب زبان خود .

مردم با اخلاق معمولا دارای وجدانی پاک هستند.

اعتقاد یعنی یقین درونی .

ایمان یعنی عمل بیرونی .

وقتی به راستی ایمان داری که حق با تو است و درست می گویی هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو .

ایمان قدرت روح است .

پاک دل را کسی باور نمی کند مگر پاک دل .

آنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است .

آیا می خواهید حرفهای شمارا باور کنند پس از خود سخن نگویید .

قدرت ایمان از ترس بیشتر است .

ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار .

انسان برای برخوردای از شادی باید خودش را باور کند .

آینده متعلق به کسانی است که در آرزوی آن هستند .

باور خود را در عملکردتان پیاده کنید .

وقتی باور داری که می توانی پس حتما می توانی .

مسلم بدانید که باورهای انسان بر نگرش او تاثیر دارد حتی اگر باورها درست نباشد.

حق شناسی نشانه ای از آموزش درست است .

انسان نادان در دوردستها به دنبال شادی می گردد اما انسان دانا آن را در زیر پاهای خود پرورش می دهد .

در انسان هیچ ضعف و انحرافی وجود ندارد که با آموزش مناسب درست نشود .

جهالت ریشه همه بدبختی ها است.

 

 

به امید روزهای اینده...

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید