قطار جمعه

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 

همواره عشق بی خبر  از راه میرسد

 

 


صداقت نخستین فصل دفتر دانایی است

پرسش های ما افکار ما را می سازند

خود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات آن را در خود راه بده تصویر ذهنی خود را از آن چه باید باشد رها کن تعابیر ، پیش فرض ها و پیش داوری های خود را رها کن دست از کنترل وقایع و رویدادها بردار و آن ها را به حال خود رها کن. رها کن حال شرایطی فراهم آورده ای تا اعجاز در آن ظهور کندحال دریچه ای گشوده ای تا ناشناخته ها امکان ورود پیدا کنند حال در قلب خود جایی برای عشق و شور زندگی باز کرده ای

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 11 بازدید