ترس پیری پیروزی

سلام

سلام بر دوستان

 

 

در دنیا فقط باید از یک چیز ترسید و ان خود ترس است

 

برای شب پیری باید  در جوانی چراغ تهیه کرد

 

دست کشیدن از تلاش برای پیروزی مقدمه شکست است

 

به امید روزهای اینده...

 

/ 0 نظر / 17 بازدید