ماه عسل


سلام
سلام بر دوستان


بیایید انسانها را قضاوت نکنیم قضاوت کار ما نیست کار اوست

ارزوهایت را به اندازه تلاشت یا به اندازه ارزویت تلاش کن


به امید روزهای اینده...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید