کجاها ساکت باشیم؟

سلام

سلام بر دوستان

 

 

کجاها ساکت باشیم؟

 

در موارد زیر لب از لب نجنبانید! جاهای دیگر ساکت نیستید، نباشید؛ اینجاها اگر حرف بزنید، آبرویتان بدجوری می رود و ضررهایی می کنید که به این زودی ها و آسانی ها جبران شدنی نیست. پیشنهاد ما این است که تمرین سکوت را از همین جاها که اصلاً و به هیچ وجه نباید حرف بزنید شروع کنید، تا وقتهای دیگر بتوانید جلوی زبانتان را بگیرید.
۱. وقتهایی که می خواهی چیزی را بگویی که درباره اش چیزی نمی دانی.
۲. وقتهایی که می خواهی چیزی را بگویی که اگر کسی به خودت بگوید، به ت برمی خورد.
۳. وقتهایی که می خواهی چیزی را بگویی که برایت فایده ای ندارد.
۴. وقتهایی که می خواهی زبان به شر بچرخانی.
۵. وقتهایی که می خواهی درباره ی چیزی حرف بزنی که به تو مربوط نیست.
۶. وقتهایی که می خواهی کسی را دست بیاندازی.
۷. وقتهایی که می خواهی حرفهای صدمن یه غاز و وقت تلف کن بزنی.
۸. وقتهایی که می خواهی حرفی بزنی که جاش الان نیست.
۹. وقتهایی که می خواهی حرفی بزنی که برای خدا نیست

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 16 بازدید