زمان و ثروتمند

سلام

سلام بر دوستان

 


رقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد

زمان استادبزرگی است که بسیاری ازمشکلات را حل می کند


ثروتمند واقعی کسی است که بخششی داشته باشد
کسی که از این عمل امتناع کند مسکینی بیش نیست

دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو
بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم

تا ساختارها سامان نیابد رشدی هویدا نمی گردد
نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت خیلی زود نابود می گردند

سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار
و خشن ترین قلبها انسانهایی هستند که زود به زود عاشق می شوند

هرچه بیشتر بتوانیم خود را با چیزی که کنترلی بر آن نداریم
سازگار کنیم ، نیازمان به کنترل آن کمتر می شود

برای شاد کردن دیگران ،آرزوهایشان را بفهم

آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم   به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 15 بازدید