لذت کشف کردن
سلام
سلام بر دوستان


ما معمولا تشویق میشویم که به بهای از دست دادن کنجکاوی احتیاط را برگزینیم
و به قیمت از دست دادن ماجراجویی به امنیت متوسل شویم
و پا به وادی ناشناخته ها نگذاریم
اما غافلیم از اینکه زندگی ای که در ان لذت کشف کردن نباشد
حتما طعمی امتحان شده دارد و تکراری است


به امید روزهای اینده


/ 1 نظر / 20 بازدید
monir smailian

زیباست [شوخی]