خدایا

سلام

سلام بر دوستان

 

 

کسی که شانس را راهنمای خود بداند کور است

بی اطلاعی از نادانی خود  دردی است که نادانان به ان گرفتارند

 

 

خدایا وقتی دل گرفته و غم دار است
وقتی همه دوستان دشمنند  وقتی سوختن تنها علاجش ساختن است
وقتی دوست داشتن پایانش از یاد بردن است 
وقتی در همه راهها چاهی پنهان است 
وقتی اسمان بالای سرت از دود دلهای گرفته سیاه است
به چه میتوان دل خوش کرد 
پس بار دیگر  چشم به تو دوخته ام تا بار دیگر دستم را بگیری و از این ظلمت
رهایی ام بخشی

 

 

 

به امید روزهای اینده...B.K

/ 0 نظر / 24 بازدید