موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانی

 

سلام

سلام بر دوستان

 

 


خوشبختی یک انتخاب است


راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده استکسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است

معنی تاریکی را نمی فهمد زیرا هرگز روشنایی را تجربه نکرده است

آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آید

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و دانش

جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم

شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید

ما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، مؤثر هستیم

هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید .
ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است
و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی استموفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانی
موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانی
موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانی

 

 

 

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 23 بازدید