تفسیر قران گلچین کتاب 365 روز صحبت قران

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 

- تمام فریب ها و تله ها و طراری های عالم برای اینست که عده ای طمع دارند؛
چه قدر در عالم رنج و محنت و غصه هست بخاطر طمع و بخاطر اینکه ما
می خوا هیم چیز بیشتری بدست بیاوریم که تازه نیازی هم بدان نداریم،
 طمع طوری است که هرچه هم انسان جلوتر می‌رود می‌گوید امروز هم
کار بکن امروز هم بدو بخاطر این که چیز بیشتری بدست بیاوری
! هیچ وقتی هم نیست که بگوید تو امروز بنشین و خوش باش!


 در ذیل آیه 8 و 9
سوره آل عمران آمده است: «ای پروردگار! دلهای ما را بعد از آنکه
به نور ایمان هدایت کردی به سوی باطل مگردان و از کرَم خویش
ما را رحمتی خاص فرست. همانا که تنها بخشنده مهربان تویی.
بارخدایا! تومردمان را در روزی که هیچ شکی در وقوع آن نیست،
همه را گرد می آوری و هرگز خدا وعده خود را خلاف نمی کند...

 

* گاه باشد که آدمیان، بعد از یافتن راه هدایت و سعادت، به سبب غلبه هواهای
نفسانی و عادات و اغراض، دلهایشان تنگ و تیره می شود
و آن شرح صدر که وسعت دید و بصیرت الهی آدمی است
از ایشان می رود و به باطل میل می کنند و این دعا دوای
ایشان است تا متذکر شوند به اینکه ایشان را پروردگاری
است و دلی است پاک و نوری است که چراغ هدایت است...

 

 
 پروردگارا ما را به راه مستقیم هدایت برقرار
بدار تا در در حلقه کسانی که ایشان را انعام فرمودی درآییم زیرا ما
در یافته ایم که تو در روزی که هیچ در وقوع آن شک و ریب نیست
 وعده کرده ای که همه آدمیان را یکجا گرد آوری و هرکدام را به
حلقه مطلوب خود برسانی و تو هرگز در وعده خلاف نخواهی کرد.

 
نقل کرده اند که روزی آدم نگاهی
به دیده حقارت به ابلیس کرد. غیرت خداوند بر آدم بانگ زد که ای
برگزیده ما، تو هنوز ابلیس و مقام او را نمی شناسی و تو را نشاید
که چنین نگاهی به ابلیس کنی و آدم با نیایشی لطیف توبه می کند:

گفت آدم توبه کردم زین نظر
اینچنین گستاخ نندیشم دگر
یا رب این جرات ز بنده عفو کن
توبه کردم، می نگیرم زین سخن
بگذران از جان ما سوء القضا
وا مبُر ما را ز اخوان الصفا

دلی را که با کرم و بخششت هدایت کردی
بار دیگر تنگ و تیره مگردان و هر بدی که بر قلم رفته است از جان ما دور کن!

 

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 20 بازدید